Thứ Sáu, tháng 11 20, 2015

* Nghề thầy của tôi

Bảy năm
làm thầy giáo,
Người chế nhạo
"tháo giày",
Ảnh fb. Lê Đình Thục
Tôi nghe...buồn
mắt cay !
Quê hương
nhiều đổi thay.

Bảy tư...
đến tám một,
"Hữu Thành"
nhiệm sở đầu,
Quê ngoại
chẳng bao lâu,
Về Nhơn Lý
giăng câu.

Dẫu đâu
cũng là nhà,
Vui bên đám
trẻ thơ,
Đỡ quảng đời
bơ vơ,
Ước vọng
bao năm chờ.

Đưa
con thuyền lướt sóng,
Từng đợt người
ra khơi,
Tìm bến mới
xây đời,
Vui biết bao
lòng tôi.

Rồi chừng như
định số
Ta mang phận
bèo trôi,
Sông...biển
biền biệt trôi,
Lênh đênh
trên xứ người.

Thương một đời
lẻ loi,
Duyên nghiệp
chừng ấy thôi,
Xót xa
tầm tay với,
Chút ân tình
đầy vơi.