Thứ Ba, tháng 11 24, 2015

* Lần đầu giỗ cha.

Hai năm
cha đi... vắng nhà,
Mẹ thương
con nhớ
cảnh nhà quanh hiu.
Ảnh fb.
Buồn lắm cha
cứ mỗi chiều,
Trời tây
dần khuất
bao nhiêu là buồn.

Đông về
mưa
dồn đọng tuôn,
Thác cao con nước
suối nguồn... tình cha.

Hai năm qua
đã
đã xa,
Thênh thang
dứt nợ bôn ba
chuyện đời.

Như đã không
nhớ thu rồi,
Bao nhiêu lá úa
bên trời xác xơ.

Như không còn
biết nắng mưa,
Trong hồn
thanh thản
hư vô ... tình mình.

Không phải cha
đã vô tình,
Nhưng vì duyên nghiệp
đời mình thế thôi.

Giỗ cha
con...
dằn lệ rơi,
Bao nhiêu rung cảm
trong lời tiếc thương.

Cha nhớ cho
cõi tình thường,
Nhiều thương
lắm nhớ
vấn vương
nặng sầu.

Cầu mong cha
những
đâu đâu...
Hòa
chân vĩnh cữu
sắc màu thời gian...

Cầu mong cha
chốn
thiên đàng,
Niết bàn
thịnh đạt
bình an đời đời...