Thứ Bảy, tháng 11 07, 2015

* Quy Nhơn tôi về 3

Tôi về
lên dốc gò Son,
Mộ cha sắp...đã...
vừa tròn hai năm.
Ảnh fb.
Giữa tháng chín
nắng hanh hanh,
Cháu con tề tựu
xúm quanh bên mồ.
Thăm cha
...thời khắc hư vô,
Thương mẹ đơn chiếc
cút cô một mình.
Tôi về
như một sinh linh,
Như một nghịch tử
vô tình bao năm,
Xa nhà
thiếu sót hỏi chăm,
Sức khoẻ phụ mẫu
lo gần tính xa.
Tôi về
giữ giọt lệ sa,
Gìn văn hóa Việt
tính là tam niên,
Không gian vắng lặng
một niềm,
Tang phần chế mãn
đoạn miền ai bi.
Thế gian
muôn sự đổi thay,
Cho tôi xin giữ
chút này đời tôi.
Thờ cha
kính mẹ suốt đời,
Cho tròn đạo hiếu
ngợi ngời lòng nhân.
Phật tâm,
Trời rộng, đất gần,
Càng không thể sánh
đức công Mẹ Thầy (Cha).
Tôi về
kính cẩn chắp tay...
Trước bàn hương áng
vái bày thành tâm...
Không viễn vông
chẳng xa xăm,
Làm người
trọng đạo
đức Nhân
mới là....