Thứ Tư, tháng 11 04, 2015

* Quy Nhơn tôi về 2 tt

Chia sẻ cùng với nhà thơ Bình Định-Phạm Vân Hiền.

Vân Hiền Phạm :
Xin người "chớ để nước trôi".
Cho lòng tôi bớt bồi hồi xốn xang." 
Chia nhau nửa mảnh trăng tàn' 
Xa Qui Nhơn, cũng bàng hoàng xót xa !
Ảnh fb. Phạm Vân Hiền

Lộc Bạch :
Dẫu nghìn trùng vẫn của ta,
Có khi gang tấc mà xa nghìn trùng.
Vị tâm tựu một điểm chung,
Ngại giòng nước bạc mịt mùng quê hương.