Chủ Nhật, tháng 11 29, 2015

* Quy Nhơn mưa tháng 10.

Mưa tháng mười
từng cơn mưa giật,
Gió tháng mười
từng đợt gió lùa,
Ảnh fb.
Qua cầu Thị Nại
mưa to,
Ghé bên đường lánh
gió đùa áo em.

Ta ghì chặc
nhau
trên yên nhỏ,
Giữ cho nhau
khỏi ngã nghe em,
Tháng mười
mưa gió chẳng yên,
Có thương cho trót
cái duyên lỡ mùa.

Nước đầm xuôi
cầu sông ngang đợi,
Triều cường cao
nuôi cá hồ sâu,
Ta về đâu,
mai về đâu?
Tháng mười còn lụt
đục màu thời gian.

Như có hẹn
bên cầu xa vắng,
Chờ một người
trông bóng bao năm,
Tháng mười
gợi nhớ chiếu chăn,
Gió mưa chẳng ngại
trăm năm lối về...