Thứ Hai, tháng 11 16, 2015

* Bút lửa

Khéo thay
ngòi bút lửa,
Cho
đường nét tự nhiên,
Ảnh fb bxl.
Bâng quơ 
những ưu phiền,
Khuôn 
đời tôi : lữ thứ !
Ba mươi năm 
xa xứ...

Màu da
đắng môi trơn,
Quên
nhiều lắm 
dỗi hờn,
Lăng kính mắt 
cợn cờn,
Mơ mờ 
không đủ nhớ,
Một đời tôi
vỡ nhỡ...