Thứ Năm, tháng 11 05, 2015

* Quy Nhơn mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa
rỉ rả
mưa,
Sáng nay
nằm lặng
trông mưa cợt đùa.
Ảnh fb.
Đâu đây như vẳng
âm xưa,
Từ làng quê cũ
lúc vừa có nhau.
Đêm qua...
trăn trở canh thâu,
Miên man nỗi nhớ,
giọt sầu quanh ta.
Răng thưa tóc trắng
héo da,
Ta còn mơ bóng
dáng hoa...em về.
Tiếng mưa
chừng quá tái tê,
Nghe đâu
từ thuở
não nề sang ngang.
Mưa còn
tạo tác mưa tuôn,
Ta còn quay quắt
cơn buồn sáng nay.
Trời xám ngắt
mây vẫn bay...