Thứ Tư, tháng 11 25, 2015

* Quy Nhơn một mình

Đôi khi
cà phê một mình,
Ôi chao
vị đời vẫn đắng,
Ảnh bxl ,Quy Nhơn
Sáng nay
đông về mờ nắng,
Ta còn
trong mắt men cay.

Sáng nay
cà phê một mình,
Quy Nhơn
thình lình mưa đổ,
Buồn giăng
hàng dừa nghiêng ngửa
Liêu xiêu
hỏi ngã quanh mình.

Đôi khi
một mình ngồi nhớ,
Dấu than (!)
cuối câu hoen ố...
Đầu hàng
loang lổ chữ hoa,
Còn chăng
trong ta
dấu hỏi !

Bóng râm
con tàu mờ lối,
Lùm mây
trên sóng cuộn qua,
Dáng nghiêng
hàng dừa chưa ngã,
Vị cay
trong mắt phai nhòa.