Chủ Nhật, tháng 2 21, 2016

* Quy Nhơn xuân gặp bạn

Đời đã bao lần họp,
Xuân đến rồi tàn phai !
Bốn mươi bốn năm ngoài ,
Dĩ vãng nguôi lòng ai...
Hòa, Khoa, Lộc, Tạo, Chốn, Nghi, Tùng, Tín.
Nan đề chung nhau giải,
Tranh luận rõ ràng ngay,
Bao chìm nổi đổi thay,
Tóc trắng rồi có hay !

Văn xuôi, vần dở vận...
Trang sử Việt thêm dày...
Nỗi niềm ngùn ngụt bay,
Mắt thấm dồn men cay.

Gío bắc còn gắt gay...
Mưa phùn lạnh đêm nay,
Thương quá quê hương này,
Sao mãi hoài đắng cay !