Thứ Bảy, tháng 2 06, 2016

* Quy Nhơn Xuân Bính Thân

Trời đã lập xuân
rồi đó em,
Đào, mai đua nở
nắng êm đềm,
Ảnh fb.
Gió xuân man mác
hương dịu ngọt
Em có khi nào
thôi vấn vương.

Bính Thân,
lần nữa đến với anh,
Niên kỷ...
sáu ba
có xanh xuân !
Buồn vui
nào thấy
đâu đời mộng,
Nhận chơn
hư thực
bóng trầm luân.