Thứ Ba, tháng 2 23, 2016

* Về Gò Bồi

Tôi đi tìm cội nhớ,
Chốn yêu thương
tuổi nhỏ ngàn xa
Tắm sông, đuổi cá, hò la,
Ông bà Nguyễn Sĩ Tạo bên sông Gò Bồi.
Cây cầu ván gãy
Đừng... ta quên mình...
Sông quê ...
chứa cả ân tình.
Cho người dòng chảy
trắng xanh cội nguồn