Thứ Ba, tháng 2 09, 2016

* Khỉ đàn

Xúm nhau
tôn "đột" làm thầy,
Sinh sôi.
khỉ tạo
một bầy quấn quanh.
Ảnh fb.
Kết đoàn
khoe mũi đỏ ranh!
Tìm dòng đít đỏ
nhận anh em nhà.

Tài nguyên
dâng nốt làm quà...
Giống màu
đít- mũi,
có là anh em !

Khỉ giỏi
khuyên dạy chê khen,
Kinh điển nhuần thấm
nên quen cách làm.

Thành hình
khỉ đỏ một bang...