Thứ Ba, tháng 2 02, 2016

* Quy Nhơn Khiếu vũ

Thiếu đào khiếu vũ
đêm nay,
Nằm nhà chán ngấy
khắt giây phát khùng.
Ảnh Google 
Chân tay múa rối
lung tung,
Thì ra mới hiểu
ghiền...
chừng ấy thôi.
Nằm không yên
phải đi rồi,
Vũ trường
cứ đến
đổi dời tính sau.
Q. Plaza
ngợp đèn màu,
Nhạc dồn dập trỗi
khúc đầu paso,
Nên đôi đủ cặp
vào show,
Không đôi thiếu cặp
phải chờ
đợi thôi.

Sao chịu được
phút quạnh hiu,
Trông ...
người ta nhảy
mà hiu hắt buồn.
Đêm Quy Nhơn
tiếng hát buông...
...lơi vầng mây bạc
sóng cuồn cuộn xa.
Không em
ta có còn ta !
Rồi năm bảy nữa
ánh tà dương trôi.
Chùng chân
và ngút hơi rồi,
Có ghiền chi bấy
cũng ngồi khoanh tay.
Dẫu không có bạn
đêm nay,
Cũng không phải khép
vòng tay nằm nhà.
Vui đi nghen
kẻo đêm qua...!