Thứ Hai, tháng 2 15, 2016

* Xuân El nino

Chưa tàn...
ngàn hoa rụng,
Chưa đến ...
gió xuân phai,
Ảnh Vincent Phạm fb.
Vô thường
ngay hôm trước,
Hôm sau
rướm lòng ai?
Cứ ngỡ xuân thì...
xanh hoa lá,
Đông rồi
- nắng rộ -
héo cành mai.