Thứ Năm, tháng 2 25, 2016

* Rong chơi

....Còn chút sức
nên
leo đồi
lội suối,
Kẻo rồi
mai...
uổng quá
kiếp làm người.
Đêm tại Măng Den Kontum với TD Tín và NS Tạo.
Hãy vui
cái có
của ...đời,
Mong chi
cực lạc trên trời
viễn vông.

Vạn vật
có đó
rồi ... không,
Sao ta cứ mãi
đèo bồng vướng mang.

Trước mắt ta
những bẽ bàng,
Trong lòng đầy ắp
vô vàn chấp, mê.

Còn đây
vẫn lối đi về,
Vô ưu,
tự tại
mọi bề thênh thang.