Thứ Năm, tháng 8 25, 2016

* Đừng gọi 2

Hòa cùng Anes trên fb. cho 4 câu giữa...

Em nói đúng
anh tin mà
em nói đúng,
Gọi để chi
trong lúc
chẳng gì vui,
... mang nỗi buồn
sao em chẳng gọi tôi,
Rồi im lặng xót xa
và mong đợi.
Ảnh fb 
Anh không muốn đem
lời thường ký gởi,
Qua email hay tin nhắn
vô hồn,
Muốn chính mình
bằng cảm xúc trực ngôn,
Em sẽ nhận
vẹn toàn cùng cảm xúc.

Trong âm thanh
một tình yêu nung đút,
Tự thuở nào...
từ phút đó đúng không?
Còn ngại gì
... từng ấy nỗi chờ trông,
Mà vờ lỡ
để rồi mang nhiều tội...
bxl.