Thứ Tư, tháng 8 17, 2016

* Melbourne tháng tám

Melbourne tháng tám
cuối đông,
Quê tôi tháng tám
xếp chồng lá thu.
Braybrook local Park
Hai đầu tháng tám
sương mù,
Chim trời chưa mỏi
vi vu một thời.
Tự biện...
đâu
quê hương tôi?
Thời gian dài trú xứ người
nên thương .
Ngu ngơ
một chút mộng thường,
Quê tôi tháng tám
vết thương đầu đời.
Mẹ mang tôi
đi khắp nơi,
Trốn chạy giặc giã
bên đồi năm xưa.
Dãi dầu
nào nắng ngại mưa,
Dẫu sao là cội
đủ vừa tình thâm.
Lánh xa
tháng tám âm thầm,
Chia ly mình đã một lần
lệ rơi.
Mưa thu bên ấy
buồn ơi !
Cuối đông nắng hé
có lời nghĩa nhân.
Lại cho tôi
những ân cần,
Vỗ về như Mẹ
thứ lần con hư.
Mùa báo hiếu
dâng đề thư,
Melbourne
lại nắng
ấm người tha phương.