Thứ Năm, tháng 8 25, 2016

* Đừng gọi 3

Hòa cùng Anes trên fb. cho 4 câu chót...

Em nói phải
đúng rồi
em nói phải,
Thật khuya mà
gọi nói chỉ lung tung,
Em đang ngon
yên tịnh... với giấc nồng,
Bị đánh thức
có khi lòng phát cáu.
Ảnh fb.
Rồi lại nghe
lời người say
tán gẫu,
Cảm tình đâu
thôi uổng phí phân trần,
Hay để mình
giữ đấy một tình thân,
Chôn giấu chặt
đến vô cùng chôn chặt.

Ngủ ngon đi em
đừng bao giờ thắc mắc,
Anh rồi sao...
thì kệ mặc ra sao!
Chỉ yêu em
yêu... cả tiếng thở phào.
Cùng mặc cảm
bởi kiếp đa tình nên chịu.