Thứ Năm, tháng 8 25, 2016

* Đừng gọi

Viết họa cùng Anes Thanh trên fb. cho 4 câu đầu!
Ảnh Anes Thanh fb.

Anes Thanh :
Đừng gọi em khi anh đã thật say
Bởi rượu vào,thì̀ anh không hề nhớ
Hãy gọi em khi anh chưa hề có
Giọt rượu nào đọng ở bờ môi

Đừng goi em khi anh chẳng được vui
Bởi phiền muộn sẽ làm em buồn khồ
Hãy goi em khi tinh thần vui vẻ
Để cho em được chia sẻ niềm vui

Đừng gọi em khi đêm đã thật khuya
Bởi giờ đó em chìm trong mộng mị
Tiếng chuông reo sẽ làm em tỉnh giấc
Mộng tan rồi,để khổ mỗi mình ai....
Anes Thanh.


Bạch Xuân Lộc :

Em nói phải
anh tin rồi
em nói phải,
Mà eo ơi
mình sao quá cô đơn,
Vị men kia
làm anh nhớ em hơn,
Đành chịu vậy
phải gọi em trao gởi...

Được như thế...
niềm vui
người có tuổi,
Muốn cái gì
là nói thẳng nói ngay,
Nếu đợi mai hay mốt
sẽ quên đi,
Rồi ai hỏi
có yêu không... chẳng biết !

Đến khi đó
em sẽ là người nuối tiếc,
Cơ hội nào
còn đến nữa đâu em,
Lúc đang say
là giờ phút thần tiên,
Khi đã tỉnh
giấc mơ hiền tan vỡ...
BXL.