Chủ Nhật, tháng 8 07, 2016

* Vật vờ

Sóng đã lấn tràn bờ.
Thuyền trên bến chơ vơ .
Cơn gió nam vật vờ.
Xóa đi rồi...vần thơ!

Ảnh Vũng Nồm, Nhơn Lý
Tôi yêu màu nước xanh,
Yêu cánh nhạn đầu ghềnh,
Trên bãi Nồm yên vắng...
Trăng cá Cỏ cầm canh.

Ngày tôi còn dầm sóng,
Nắng cháy rát da đầu,
Ai biết tìm tôi đâu,
Cả lũ đen một màu.

Còn nhớ chuyện ngày xưa,
Đâu biết gì nắng mưa,
Thuyền trôi cơn sóng dữ,
Đẩy mấy xa cho vừa !

Sóng đã lấn tràn bờ,
Còn đâu là vần thơ...
Kiếp nhân sinh vật vờ.
Nơi xứ người bơ vơ...