Thứ Ba, tháng 8 16, 2016

* Thiện

Việc đời chưa chán
mà chê...
Thì thôi tìm chốn...
mọi bề tịnh an.
Ảnh Lâm Cẩm Ái
Ngày nao
giữa chốn đại ngàn,
Hoa đời lại nở
muộn màng nhưng tươi .
Trên môi còn
nụ cười vui,
Trong hồn còn đọng
hẳn nhiều nhân duyên.
Không sao giữ được
cửa thiền!
Thì xin nhận giải
tình riêng cho mình...