Thứ Hai, tháng 12 12, 2016

* Mẹ tôi

Không nói gì
phút chia ly,
Mẹ tôi
tay vịn mắt ghì,
lệ rưng.
Ảnh bxl fb.
Thời gian
qúy hóa vô ngần...
Dẫu xa ngàn dặm
nhưng gần
Mẹ ơi !