Thứ Hai, tháng 12 05, 2016

* Nguyễn Hồ Bình Thuận (2)

Anh chắc
một điều...
bốn mùa em vẫn đẹp,
nhưng rực rỡ nhất
thời gian
giữa mùa đông...
Ảnh NHBT. fb
Lạnh lặng thầm
màu mắt
em sưỡi ấm.
Lạnh dằng dai
màu da
sưỡi
mắt môi người,
Không chờ chi
thời khắc của xuân vui !
Vội vã nở
sợ phai nhanh trong sương giá...
Đóa hoa của chiều đông xứ Giã !