Thứ Sáu, tháng 12 30, 2016

* Qùa Tết

Thơ Tranh Trần Nhương
Ảnh fb. Văn Hiền Phạm
Từng cục ...
như quả chanh ?
Không,
chỉ bằng 
trái cam sành,
Khúm núm 
em dâng anh,
Chút quà mọn 
cuối năm,
Che chắn em yên lành!

Còn nữa...
lũ tinh ranh,
Cứ dòm ngó 
chúng mình,
Bề mặt em 
làm thinh,
Mình ... sổ sách 
rõ rành,
Có thế 
mới... tồn sinh !
Có phải vậy không anh ?