Thứ Hai, tháng 12 19, 2016

* Ngỡ

Lúc mình đi
hoa đã vàng,
Khi về hoa...
nữa...
chẳng tàn nơi đây!
Ảnh bxl, fb.
Melbourne
xứ của sum vầy,
Của xuân, của hạ
của...
đầy nhớ mong.
Có người
mình nghĩ thật lòng,
Có người xa lánh
đã không ... là gì.
Em
còn như thể
mọi khi,
Dẫu trong lòng tưởng
người đi không về!
Ở đâu
với...
lắm đam mê...
Ở đó
hẳn chứa
ê chề
khổ đau,
Vàng hoa
mùa đón chờ nhau !