Thứ Năm, tháng 12 08, 2016

* Nhớ cánh Đồng Xanh

Một Pleiku...
cánh Đồng Xanh,
Vui !
như chim hót
trên cành năm xưa.
Ảnh Đoàn Kim Thanh,Hx.
Còn ai nhớ
sương mai thưa!
Buổi trưa nắng nhạt
trời vừa lập đông.
Em tôi
màu má còn hồng,
Giã Quỳ vừa trổ
còn nồng vị xuân.
Lần đầu
như..
khẻ lâng lâng!
Gần nhau tay vịn
như gần như xa.
Đồng Xanh
môi mắt thật thà...
Bóng dài chiều ngã
là là cỏ non.
Đồng Xanh
một chút...tôi
còn,
Nhớ !cafe ấm
đun cồn Gia Lai.
Em ơi
dẫu tháng năm
phai...
Mình tôi
hớp cả hơi dài
Đồng Xanh.