Thứ Năm, tháng 12 22, 2016

* Tặng Trần Thị Hiếu Thảo (Hx.)

Chuyện đời
vốn dĩ Sắc Không!
Nói vui 
nhau chỉ 
lòng vòng đôi câu.
Ảnh fb.
Nước trong xanh 
giữ một màu,
Bùn nhơ lẫn lộn 
đục ngầu 
nước trôi…

Thì thôi 
bóng ngã xế rồi !
Con thuyền trăn trở
biển trời mênh mông.
Mệt nhừ
hiểu chuyện Sắc Không,
Tâm yên mà dạ
não nùng chẳng yên.
Ta còn
trong cõi nhiễu phiền...