Thứ Sáu, tháng 12 23, 2016

* Tiễn người

Tiễn người đi,
chút bất ngờ,
Tim nghe lộn nhịp...
vài giờ gần nhau.
Ảnh fb.
Người biết đâu,
ta niềm đau,
Nét vui hiện mặt,
nỗi sầu từ tâm.
Năm nao 
ngày đó đêm rằm,
Ánh trăng Thị Nại 
được trăm tuổi rồi?
Đã qua chưa,
ngót một thời...
Chờ trong băng giá,
còn người đường xa !
Lánh mình
mình cứ gặp ta,
Cố quên sao cứ
lại ra bên cầu.
Nước mùa đông
đục đầm sâu,
Tuôn theo cánh sóng
về đâu... bên người !