Thứ Ba, tháng 10 22, 2019

* Đêm ... Đống Đa Quy Nhơn

Lung linh 
ngời ngợi trong đêm,
Quy Nhơn 
như gợi nỗi niềm của thơ.
Ảnh fb bxl.
Ai đi
có kẻ mong chờ,
Người về chưa
dệt... khung tơ nương tằm...
Người sao
chỉ là trăm năm!