Thứ Hai, tháng 10 14, 2019

* Bánh hỏi sáng

Bữa sáng
bánh hỏi thịt heo,
Đặc sản Bình Định 
giàu nghèo có nhau.
Ảnh Đinh Văn Minh.


Có bánh tráng nướng 
mở đầu...
Thơm dòn bột gạo ...
thay câu chào mời.
Không khách sáo,
không hời lơi!
Có sao kể vậy
xứ tui nẫu à,
Mắm nêm
rau răm khế cà...
No óc nóc bụng
trưa thà nhịn cơm,
Giấc ngon
nhớ gió Nam Nồm,
Ngại mùa Bắc động
chẳng cơm cháo gì!
Bao nhiêu năm
mãi nhớ khi...