Thứ Năm, tháng 10 03, 2019

* Khoá 11 SPQN 12/10

45 năm rồi đã xa trường
như xa mãi,
Nhiều lần về
qua lối cũ đó như không,
Ảnh fb.SPQN.
Lòng tôi rỗng
đầy trống không và rỗng,
Tàn phai một thời
lối mộng vỡ tàn phai!
Nhớ mái trường xưa
dung bóng tớ một thời...
Cùng thầy bạn tình chung
nên một đời đồng nghiệp...
Điều huyễn mộng
lắm khi là không thật,
Thì niềm mơ
khó giữ mãi bên mình...
Xa xôi
như vẫn chút tình,
Quy về một mối
khóa 11 đồng thanh quy về...
Đông Hồ phố 12 tháng 10 ,
Gặp lại nhau
sau 45 năm xa cách.