Thứ Tư, tháng 10 02, 2019

* Melbourne tháng 10

Tháng mười
ngày sáng dài hơn,
Hoa vươn mình nở
giữa cồn mùa xuân.
Ảnh fb. Lý Thừa Nghiệp. 
Melbourne
có chút ngượng ngùng,
Nắng chưa đủ ấm,
lạnh chong chanh hoài...
....đàn chim trốn rét
về rồi!
Có anh
tôi được dịp ngồi cà phê.
Chủ nhật này
mình nhất tề,(*)
Xuống đường toàn Úc
chuyên đề biển Đông.
Người Việt mọi nơi
một lòng,
Chống Tàu xâm lấn
chiếm dần nước Nam.
Việc cần làm
phải kíp làm!

(*) 05/10/2019 CĐNVTD liên bang Úc Châu biểu tình chống TQ.