Thứ Ba, tháng 10 15, 2019

* Một nơi về

Vạn lối chia xa
một lối về,
Nghìn trùng 
ngăn cách bởi đam mê,
Ảnh Trần Đăng Mẹo.

Quê hương chốn cũ 
luôn gìn giữ,
Ghi khắc lòng tôi
một lối về!