Thứ Tư, tháng 10 16, 2019

* Mưa Quy Nhơn

Mưa nhiều 
chưa đủ lạnh,
Gió lớn 
chưa đủ lay,

Ảnh chủ quán Đào Duy Từ.

Vài thằng còn
nơi đây,
Men đã nồng... 

chưa say,
Hạnh phúc 

trong từng giây!