Thứ Sáu, tháng 10 04, 2019

* Melbourne giữa Xuân 2019

Chạy lòng vòng về nhà thôi,
Thời gian không kể xăng vơi cạn bình.
Trung Đông xáo động thình lình,
Nhiên liệu lên giá hoảng kinh dân nghèo.
Ảnh fb.bxl.
Quỹ liên bang ngày càng eo,
Thất nghiệp khó sống chắt chiu từng hào.
Hôm nay thấy nắng thở phào,
Tắt hết lò sưởi nắng ào vào trong.
Thấy mình dễ chịu lạ lùng,
Tháng 10 xuân ấm hòa cùng bóng chim.
Bay về đây từ mọi miền...
Tàn hoa táo rụng trắng nền cỏ xanh.
Em vẫn chưa về bên anh!
Quanh nhà ríu rít trên cành lá non.
Chim chóc reo như gọi đàn...