Thứ Bảy, tháng 10 26, 2019

* Mẹ, dâu nhà họ Bạch

72 năm 
mẹ về làm dâu xứ Vũng,
Là bấy lâu 
cán đáng việc nhà người.
Ảnh fb. Má giỗ ông Nội 2019.

Xa quê 
từ giả thiếu thời,
Thương cha nhớ mẹ
vẫn dời chân đi...
Đàn con, cháu, chắt
tựu qui,
Cùng Mẹ hôm sớm
mỗi khi trọng thời.
Giỗ cha giỗ chồng
phải thôi,
Thay chồng phụng sự
đạo đời lễ nghi.
Phận mình
Tứ đức Tòng quy!
Giữ là gương sáng
mẫu nghi tộc nhà.