Thứ Ba, tháng 10 29, 2019

* E-Den Quy Nhơn

Vườn địa đàng E-den,
Vâng, có nhiều hoa gấm,
Và trái cấm giăng đầy,
Mình có nhau trong tay.

Ảnh bxl.
Còn gì nhau trong tay,
Sau khúc nhạc cuồng si,
Rồi dịu êm phút giây,
Hay bẽ bàng men cay!
Đêm nhộn nhịp về đây,
Từng đôi một vui thay,
Từng con người vùng vẫy,
Những đam mê bủa vây!
Sàn E-den địa đàng,
Nơi huyền thoại đi hoang,
Nơi tâm hồn cô đơn,
Đau ! Lạc thú nhân duyên!