Chủ Nhật, tháng 10 27, 2019

* Đêm Vũng Nồm

Nét hùng vĩ
từ trong từng tấc đất,
Vẻ oai linh
ẩn hiện khắp mọi miền,
Đêm Vũng Nồm.
Nơi nơi đâu
cũng là kho báu thiêng liêng,
Là vốn quý
Việt tộc ngàn đời mãi mãi...
Đừng một ai mưu đồ chiếm hữu
lấy làm riêng,
Hoặc đem bán
mua công hầu giặc Hán!
Vì quyền lực
của đời người thì có hạn,
Mà hạnh phúc của chúng sanh
mới là di sản khôn cùng...
Việt tộc quyết
đem đạo lý khuyên răn,
Và cũng quyết
giữ gìn bằng xương máu!