Thứ Năm, tháng 4 29, 2021

* Tấm ảnh cũ

Còn giữ hình nhau để làm gì,
Thôi em mình hãy cố quên đi,
Cho anh được sống vui ngày mới,
Tình đã tàn rồi đã chia ly.
Ảnh OMG.
Cái lúc em đi anh lại về,
Tìm trong dư ảnh thuở đam mê,
Trong căn nhà cũ ngày hôn lễ,
Dẫu biết tàn phai biết não nề!

Cái lúc anh về em đã đi,
Tấm ảnh còn nguyên muốn nói gì,
Anh đem son phết nên khung mới,
Nhắn em rằng mình lại có khi...

Có nghĩa là anh lẫm cẫm rồi,
Những gì đã nói lúc chia phôi,
Như là sự thật mà không thật,
Có nghĩa là yêu lắm suốt đời!

Còn giữ hình nhau để làm gì?
Sơn phết thêm màu để làm chi?
Có nghĩa là em như không nỡ,
Chôn chặt thời gian một hạn kỳ!

Còn giữ hình nhau giữ thế thôi,
Thói quen giả tạo của người đời,
Chân đi tay níu tình là mộng,
Mộng ước tan thời đá vàng phai!