Thứ Năm, tháng 4 08, 2021

* Hôn

Hôn em,
hồi đó ai đã hôn em,
Lời qua hơi thở
ngập hồn đam mê,
Yêu em lắm
một câu thề!
Có ai dám chứng,
con bò đứng kề cũng làm thinh!
Ảnh Google
Ai đã hôn em
ngoài đồng?
Em để yên vậy
cho lòng thăng hoa.
Chẳng may
là thằng ma dê,
Hôn rồi bỏ nón
chạy về xóm trong.
Con bò ngóng theo chửi
đồ bạc lòng!
Em ngồi nhớ
chuyện quê... phê,
Ghét cay gã bợm
thả dê trên đường,
Thở dập dồn
em biết thương,
Biết xót trong dạ
biết phương trở đầu.
Bò rằng giữ gìn kinh nghiệm
về sau!
Về sau
không để vẫy đâu!
Gã nào em thích
kéo đầu em hôn.
Thể hiện quyền
em bề trên,
Còn những ngữ khác
đợi dồn xét đơn.
Cam kết, hợp đồng...
bốn bên!