Chủ Nhật, tháng 4 04, 2021

* Leeds (3)

Sáng chủ nhật 
Leeds (*) cà phê vắng ngắt,
Không như Quy Nhơn 
đầy ắp những người,
Lỡ mê nắng 
nên ngồi chơi với nó,
Dẫu vô ngôn 
thích nhìn bóng lá rơi...
Ảnh bxl
Lễ Easter (**)
cuối tuần dài thêm ngày nghỉ,
Đi thăm xa, dã ngoại... 
lắm hẹn hò,
Đánh chén thâu đêm 
mèm không muốn dậy,
Để âm thầm 
che giấu nỗi hoang mang,
Corona Vũ Hán 
quá bạo tàn!

(*) Leeds: tên đường một góc phố của Footscray.
(**) Lễ Phục Sinh của Jesus.