Thứ Sáu, tháng 4 23, 2021

* Bánh vẽ

 Tô mì bánh vẽ 
bốc hơi,
Cuối thu trở lạnh 
có nơi ấm lòng.
Phở gói, mì gói, 
bánh canh,...
Đồ khô gia vị 
pha nhanh nước lèo.
Lười ...
nên nấu vậy thế thôi!
Ảnh Google.
Tô mì bánh vẽ 
của tôi,
Khi gấp dùng tạm 
chút chơi đỡ lòng.
Không tôm thịt, 
trứng chả không,
Có túi nước béo 
trắng trong làm mùi.
Được chưa, hay lại...
đủ rồi!

Gần như 
mọi thứ trên đời,
Đều là bánh vẽ 
do người họa ca.
Như ảo thuật 
mắt mù loà,
Tiền, tài, danh, thực...
hơn thua đoạ đày.
Quằn quại 
lưng cong từng ngày...