Thứ Hai, tháng 4 19, 2021

* Ngọc Trang

 Sexy quá đi 
em gái!
Đã nhìn 
lại càng muốn nhìn,
Ảnh Ngô Chương.
Cô gái 
da ngâm bánh mật,
Tuổi này hiếm thấy 
còn đây,
Sao ta 
chưa nói ngất ngây!