Thứ Tư, tháng 4 14, 2021

* Sống nhờ thuốc

 Từ khi vào tuổi 60,
Động mạch vành stent đã lắp,
Phải uống hằng ngày bốn thứ,(*)
Không tự ý ngừng hoặc nghỉ.
Ảnh fb.
Bực mình quá mất tự do,
Gắn bó chi ngữ con cò,
Lu bu với thuốc thêm lo,
Nhưng rồi như cơm đúng bữa,
Quên một lần sợ nguy to,
Nhiều anh em trong chúng mình...
Sống đến ngày này nhờ thuốc,
Quy trình y khoa phụ thuộc,
Giúp con người tuổi thọ cao,
Không để sống lâu ăn bám,
Toàn xã hội đồng ý tăng,
Tuổi nghỉ hưu lên 67,
Lũ nhỏ cười cợt nhăn răng,
Mình thì đã vượt mức tăng,
Ở không quá chán! mần răng?
Về Chùa học pháp làm tăng?

(*) 4 thứ thuốc hỗ trợ:
Aspirine 100mg,
Noten 50mg,
Diovan 160mg,
Lipitor 40mg.