Thứ Sáu, tháng 4 30, 2021

* 30.04.2021

 Ba mươi! 
Ai còn lương tri,
Làm sao ngủ được đêm nay 
được nào.
Tháng tư! 
đêm không trăng sao,
Ai còn trăn trở 
xiết bao nhục nhằn.
Ảnh fb Cao Trọng Quế.
Dân chủ, nhân quyền! 
cáo chung...
... lá vàng lá đỏ...
mịt mùng lá rơi.
Bay tản mát 
khắp phương trời,
Nỗi niềm giấc mộng 
chơi vơi mong cầu.
Ba mươi tàn đã 
bao lâu,
Tôi còn đây đó 
với sầu ly hương.
Mãi về sau hay 
vô thường.
Tháng tư có nắng chiều 
tàn sau mưa?
Điệp khúc đầm đìa 
của mưa,
Bao lâu rồi nhỉ 
vẫn chưa hoàn hồn?
Cho tôi 
buông bỏ nỗi buồn!