Chủ Nhật, tháng 4 11, 2021

* Niết Bàn

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật!
Thành kính phân ưu cùng GĐPT. Chùa Quán Âm Lý Chánh Quy Nhơn và thân bằng quyến thuộc về sự ra đi đột ngột của Thầy trù trì TT Thích Đồng Luận.
Ảnh fb Thiều Võ.
Người đi 
giá lạnh trăm bề,
Bóng vàng theo nắng 
trên đê khuất tàn.
Lánh cõi tạm 
chốn lầm than,
là tìm về đến 
kho tàng của KHÔNG.
Niết Bàn 
tiềm ẩn nơi tâm!

Ngày chay cuối tháng 
âm thầm,
Vui nào che giấu 
tình thâm đoạn lìa.
Thảnh thơi 
thật có bên kia,
Phải chăng là cách 
sớt chia nỗi buồn.
Niết Bàn 
hiện ở tâm buông!

Covid (*)
cản lối đi về,
Melbourne mây phủ 
bóng che nắng tàn.
Hoang mang 
đời sống họp tan,
Niềm vui, hạnh phúc...
muôn vàn giả thưa.
Niết Bàn 
Người nhận ra chưa!

Quy Nhơn 
trời tối tháng hai,
Xuân còn sương giá 
tiết trời lạnh căm.
Gió Nồm sớm 
hương an lành,
Người yên giấc điệp 
nghìn năm bên Chùa.
Quán Âm thiền tự ... 
hư vô!

(*) Covid 19 : tên của loài vi khuẩn mà WHO đã đặt cho Corona Vũ Hán Trung Hoa.