Thứ Tư, tháng 4 14, 2021

* Mùa gió nồm

 Đang là mùa gió nồm,
Sóng bạc sườn ghềnh nam,
Phủ trắng đầu ghềnh bấc,
Cân, cỏ, xẹo (*)... lênh đênh.
Ảnh Trần Kim Loan.
Ra khơi ngang triền sóng,
Dễ lật buồm như chơi,
Về nam trườn sóng ngược,
Ra bắc thuyền êm xuôi.

Nồm xăn da trời xanh,
Mây mờ tản trôi nhanh,
Lòng trong người Eo gió,
Yêu quê hương chân thành.

Yêu biển đảo của mình,
Thương cuộc tình mỏng manh,
Vui trông bầy én liệng,
Mừng hải âu tung hoành!

Đang là mùa gió nồm,
Sóng bạc sườn ghềnh nam,
Phủ trắng đầu ghềnh bấc,
Cân, cỏ, xẹo (*)... lênh đênh.

(*) tên 3 hòn đảo ngoài khơi Eo gió.