Thứ Hai, tháng 4 19, 2021

* Giữ lấy cội nguồn

 Chim có tổ-
Người có tông!
Giữ gìn nguồn cội 
mới mong trưởng thành.
Văn hoá 
di sản tinh anh,
Nghe theo Mao-Mác 
trở thành sói lang.
Phi nhân bản-
loài tham tàn...
Ảnh fb Nguyễn Quốc Tuyên.
Chim nhớ tổ-
Người biết tông,
Tang bồng hoàn vũ 
vẫn mong ngày về.
Hồn sông núi 
nặng tình quê,
Máu xương biển đảo 
nhiêu khê đã từng.
Trường tồn 
vượt cuộc suy vong...