Chủ Nhật, tháng 4 25, 2021

* Lo chạy

 Khổ thay 
cho người Việt tôi!
Từ Sanh đến Tử 
chạy hoài không ngưng,
Suốt cuộc đời 
cứ phân vân,
Ảnh Internet.
Tại sao phải thế? 
Có cần thiết không?
Tham sân si ... 
lắm nợ nần!
Hay là nhũng nhiễu 
cho dân điên đầu.
Bây giờ vẫy 
sao ngày sau...