Thứ Ba, tháng 4 20, 2021

* SUMO sủa

 SUMO lớn 
lớn cả tính khôn,
Chẳng muốn gặp ai 
cũng sủa dồn,
Nó tự khoá mồm 
Ảnh fb bxl.
bằng vật cản,
Không hề sàm sỡ 
ghét hay thương!
Sống chung với nó 
một năm qua,
Học ở SUMO 
cái quý là...
Không để hiểu lầm 
từ âm sắc,
Hạnh an lành,
buông xả-vị tha!